Årsmöte

.

.

.

Kallelse till rfhl Gävleborgs årsmöte 2020

Söndagen 23 februari kl 15:00.
Motioner och förslag på valbara medlemmar till styrelsen,

skall skickas till valberedningen senast 13 februari via sms på 0700955738
(Du kan även föreslå dig själv)

Endast föranmälda är garanterade fika med tillbehör.
Anmälan 0700955738

Endast medlemmar har rösträtt.

Välkommna
rfhl Gävleborg

Kommentera

Notera: Moderering är på och kan fördröja ditt inlägg. Du behöver bara posta din kommentar en gång.