RFHL Gävleborg

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som enligt våra stadgar arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”.

RFHL utläses ”Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling”.

Rättigheter är våra verktyg, Frigörelse och Hälsa våra mål och Likabehandling utgör en grundläggande princip.

Rättigheter uttrycks i såväl våra grundlagar som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Frigörelse från förtryck som kan komma från till exempel droger, partners, samhällsstrukturer och repressiva myndigheter, med mera.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Att ha god hälsa innebär även att man har ett meningsfullt liv med gemenskap och upplevd livskvalitet. Hälsa är ett tillstånd som påverkas av en rad faktorer, inre som yttre. En persons livsvillkor samverkar med hälsotillståndet. Levnadsvillkoren påverkar hälsan och omvänt. Det är endast individen själv som kan definiera vad som är livskvalitet för hen.

Likabehandling innebär att våra medlemsgrupper ska ha lika stort inflytande och delaktighet som andra grupper över samhället i allmänhet, och över verksamheter som rör oss och våra problem i synnerhet.

Riksförbundet för Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling 

För ett samhälle utan social diskriminering

RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare, som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. Vi menar att staten inte tar sitt ansvar i beroendefrågorna. Man faller undan för de enkla lösningarna, sätter narkomaner i fängelse och struntar i de läkemedelsberoende.
Samhället tar inte sitt ansvar för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Istället väljer man att satsa stora pengar på att kontrollera bort dessa problem. Resultatet är fängelser fulla av fångar, men tömda på meningsfullt innehåll. Vi arbetar också med det sociala utanförskapet, som innebär social utestängning av medborgare i vårt samhälle. Vår vision är ett samhälle utan social diskriminering.

Minst 250 000 människor är läkemedelsberoende i Sverige. Läkemedelsberoende kostar samhället över 50 miljarder kronor i kostnader för vård, sjukersättning, förtidspensioneringar, uteblivet arbete. Trots att så många människor är beroende och trots de enorma kostnaderna betraktas inte läkemedelsberoende som ett folkhälsoproblem. Det borde det göra.

 

 

 

 

Vårat nya studieförbund!

 

Sensus_CMYK (1)

 

 

DETTA ÄR STYRELSEN.

Tel kontor 076-0973360

KONTAKTLISTA –  STYRELSEN RFHL GÄVLEBORG

Namn Telefon Mailadress
 Robert Boström Robert Boström
Ordförande
073-0413323 robert.bostrom@rfhlgavleborg.se
 Man Göran Dahlin
Sekreterare
070-3238130 goran.dahlin@kristdemokraterna.se
 Man  AndersKarlsson

Suppleant

 0707776854  kakananderso@gmail.com
 Man  Eva Klingvall

Suppleant

 0767993649  evaklingvall@yahoo.se
 Man  Tommy Lundqvist
Kassör
 070-9479936  tommy.lundqvist2@comhem.se
 Man

Orgnr: 802446-5844

Bg: 471-4655 RFHL/GÄVLEBORG