Kontakt

rfhl Gävleborg

info@rfhlgavleborg.se

Robert Boström      09,00 – 16,00      076-097 33 60

robert.bostrom@rfhlgavleborg.se

Mikael   akt.Gävle       10:00 – 15:00           070-095 57 38

mikael.persson@rfhlgavleborg.se

Kristian akt. Sandviken  0700962622     10:00 – 15:00

kristian.monczak@rfhlavleborg.se

Vill du besöka oss

Gävle   Mån,Tor      kl. 10:00 – 13:00

Övrig tid bokas

Ruddammsgatan 9